/ 5 نظر / 28 بازدید
سمیه

درسته گلم باید هم بهتر بازی کنیم هم موقعیتهامونو گل کنیم

بهارناز

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب][قلب] [ماچ][ماچ] [قلب] اینو واسه همه فرستادما جوگیر نشی [نیشخند]

یخ فروش جهنم

سلام وبم به روز شده خوشحال میشم تشریف بیارید و با قدم هات وبم را عطراگین کنی یــک عمــر دور و تنهــا، تنهــا بــه جــرم ایــن کــه او، ســر سپــرده مــی خــواســت! مــن، دل سپــرده بــودم . . .

سپنتا

سلام با آرزوي موفقيت زندگي باور ميخواهد آن هم از جنس اميد كه اگر سختي راه به تو يك سيلي زد يك اميد قلبي به تو گويد كه خدا هست هنوز... [گل]

Atane

وای خیلی با حال مخصوصاً سر بعضی هاش خیلی خندیدم[خنده]مرسی،راستی وبمون هر روزآپ میشه پستند تند پیشمون بیا[ماچ]