# کاریکاتور

کاریکاتور .. اگر زنها را تو استادیوم ورزشی راه بدهند.. (طنزتوپ)

این هم آخر و عاقبت راه دادن خانم ها به استادیوم های ورزشی                                                                                              
/ 19 نظر / 61 بازدید