# عشقبازی

امتحان عشق..

  امتحــــــــــــــان عشــــــــــــــــــق   در جلســــــه ی امتحـــان عشـــــــــــــــــــــق من مانده ام و یــــــک برگــه ســـــــــــــــــــــــــــــــفید! یک دنیــــــــا حرف ناگفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و یک بغل تنهایــــــی و دلتنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 16 بازدید

از وقتی رفتی ..

    ازعذابــــــــــــــه  رفـتن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــی ســـوزم تـو اوج غربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت واســــــــــــــــــه ی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون با تـــــــــــــــــــــــــو نـــدارم یـــــــــه  لـحـظـــــــــــــــــه فـرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ایــــــــــــــــــنجا اشــــــــــــــگ تــــــــو چـــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــو بـه کســـــــــــــــــی  نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 15 بازدید