# شعر_عاشقانه

شـــقبازان

    عشـــقبازان جملگـــــــی دیوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انــــــــــد عشـــــــــــــــــــــــــــــــقها بازیچــــــــــــه انــــــــــد  عاشــــــــــــــــــقان بـازیـــــــــــــگـران  بـازی طفلانــه انــــــــــد عشـــــــــــق کــو…..? عاشــــــــــــــــــق کجـاســـت…..?                                                            معشـــــــــــــــــــــــــق کیســـت…..? آنکـه میـمیرد  ز شـــــــــــوق دیـدن امروزما … آنکـه مــــــــی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 11 بازدید

از وقتی رفتی ..

    ازعذابــــــــــــــه  رفـتن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــی ســـوزم تـو اوج غربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت واســــــــــــــــــه ی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون با تـــــــــــــــــــــــــو نـــدارم یـــــــــه  لـحـظـــــــــــــــــه فـرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ایــــــــــــــــــنجا اشــــــــــــــگ تــــــــو چـــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــو بـه کســـــــــــــــــی  نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 7 بازدید

دوستت دارم

    دفتر عشـــق که بسته شـد دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون به پایه تو حــروم  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اونیکه عاشـق شده  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بد جوری تو کارتو  مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد برای فاتحه  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حالا باید ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 8 بازدید