/ 52 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

سلام به اون روی ماهت عزیز دلمی شما قربونت بشم من گلم [قلب][قلب][قلب]

فاطمه

خدوندا! مگر نه اینکه از رگ کردنم به من نزدیکتری…؟ مگر نه اینکه ،مهربان تر از مادر برای منی…!؟ مگر تو مرا با تمام عشق و ارزویت نیافریدی…؟ مگر نمیگویی ،مرا دوست داری…؟ هیچ چیز نمیخواهم … فقط…! لحظه ای مرا به آغوش بکش… دلم از همه چیز بیشتر… برایه یک آغوشه مهربان … تنگ است!

ßλЯλN

فکر تو را حتی در میان خنده هایم نمی توانم پنهان کنم هر چقدر می خندم باز غم نبودن تو خودنمایی می کند...

ßλЯλN

غم که نوشتن ندارد نفوذ می کند در استخوان هایت جاسوس می شود در قلبت و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون

ßλЯλN

بی خیال است خیلی بی خیال … همان کسی که تمام خیال من است …

ßλЯλN

عاشقت شدم بازی ام دادی آن هم از نوع قایم باشکش و من چه کودکانه به بازی ادامه دادم نمی دانستم قرار است دیگر پیدا نشوی

ßλЯλN

حسرت یعنى خواستن تو که داشتن نمی شود هیچ وقت … - — – – — – – — — – – — – — — – تا دلت بخواهد بغض دارم تا حدی که به بغض هایم خمس تعلق می گیرد … - — – – — – – — — – – — – — — – آنقدر جای تو خالیست که هیچ گزینه ای آن را پر نمی کند حتی تمام موارد … - — – – — – – — — – – — – — — – چقدر سخت است حال عاشقی که نمی داند معشوقش نیز هوای او را دارد یا نه … - — – – — – – — — – – — – — — – دلم یک اتفاق نه یک معجزه می خواهد که سرم را به شانه تو برساند و ببارم همه این روزها را - — – – — – – — — – – — – — — – هر وقت پلک میزنی من یه نفس می کشم پس به کسی خیره نشو که خفه می شم

ßλЯλN

حالم را لک لک شکسته بال می فهمد که? می ماند و تماشا می کند کوچ جفتش را … - — – – — – – — — – – — – — — – شوخی شوخی به من خندیدی ولی من جدی جدی گرفتارت شدم تو شاید شوخی شوخی منو فراموش کنی ولی من بی تو جدی جدی میمیرم - — – – — – – — — – – — – — — – خیلی خوبه کسی رو داشته باشی که بی منت بغلت کنه بی منت باهاش درد و دل کنی بی منت باهات گریه کنه بی منت پشتت باشه بی منت دوستت داشته باشه بی منت رفیقت باشه … - — – – — – – — — – – — – — — – سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم ! - — – – — – – — — – – — – — — – هیچ کجا هم جاییست همانجاییست که بی تو می شود بود - — – – — – – — — – – — – — — – من رفتم و تو گفتی برو به … مدت هاست بی تابم بی تاب بازگشت! راستی کلام آخرت به سلامت بود یا به جهنم؟ - — – – — – – — — – – — – — — – از حاصل جمع چشم ها نگاهی نصیبم نشد وقتی تو به من نگاه نکردی - — – – — – – — — – – — – — — – باران باشد تو باشی یک خیابان بی انتها هم باشد به دنیامی گویم خداحافظ …

ßλЯλN

دل اتفاقی ترین اشتباه دنیاست ! بسته می شود آنجا که نباید کنده می شود از جایی که نباید - — – – — – – — — – – — – — — – رفتــم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم - — – – — – – — — – – — – — — – میگویند شکستنی رفع بلاست ای دل تحمل کن شاید حکمتیست - — – – — – – — — – – — – — — – دفتر شعرم را سفید می گذارم از تو دور بودن نوشتن ندارد درد دارد … - — – – — – – — — – – — – — — – باید فراموشت کنم دل شکسته ام رو می گم چندی ست تمرین می کنم من می توانم… می شود… 

آرام تلقین می کنم….! - — – – — – – — — – – — – — — – خدا را دوست دارم حافظ را هم دوست دارم ولی خداحافظ را نه