پارکور ها جالب در تهران و بندر عباس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
می خواستم فیلم بذارم ببینید
انشاالله در پست های بعدی ....................

مشکلی برای تماشای عکس ها دارید بهم اطلاع بدید !
/ 81 نظر / 94 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Adel

هیـچ وقـت بـرنـگرد... میـدانـی؟ وقـتی قبـل از بـرگشتـن فعـل رفتـنی در کـار باشـد، محـبت خـراب می شـود ، محـبت ویـران می شـود ، محـبت هیـچ می شـود ، بـاور کن یـا بـرو یـا بـمان ... امـا اگـر رفتـی، هیـچ وقـت بـرنـگرد ... هیـچ وقـت ... mer30

خـــــاطــــــــــــره جــــــــــون

کـــوه هـم از غـــمِ تـو کم می آورد آدم بـــاش و بفـهم ! ببین چطـور پــر پــر می زنم زیـر دست و پـایِ نــگـاهِ نـا مُـــرادِ تـو ... می خنـدی ...؟ بخنــد تـــازه روز خوشـت است !! دلــت بســوزد ! من هم میروم با پایکوبی ِ مرده ها ... تا تنهایی ام را در آرامـشِ دلــگـرفته شان به سـرور بنشینم ... بـــاور کن روزی که بخــوابم تــو نیز فـراموش خــواهی شد ... خیـــال می کنی چقـدر دیگر دلـم می سوزد ؟ نــه خـــوبِ مـن ! تمــام شـده اســت دلــم ... زیرِ بــارِ مـنّـــتِ نـگاهِ تــو ، تمـامِ دلــم سوخت ایــن پــا و آن پــا کردنم را نگاه نکن ، بخـدا قســم ! بـا نوشتـن ِ همـین کلمــاتِ سـاده ، بــه آرامـش می رسم ... خــدا بـا مـن است ! و سـایـــه ی شهـرِ غــم گرفتـه ی مُــرده هــا !!!

حمزه

بسیار زیبا و جالب. اندیشه های متفاوت زندگی و دنیارو قشنگ و زیباتر میکنه

bahar

vaghan jaleb bud... mer30 azizam

fatemeh

از دنیای واقعی و نامردی هایش پناه آوردیم ب دنیای مجازی… غافل از اینکه آسمان همان رنگ است!