/ 47 نظر / 109 بازدید
نمایش نظرات قبلی
salime

بـه هـمین سـادگی رفـتی بـی خـداحافظ عـزیزم... سـهم تـو شـد روز تـازه سـهم مـن اشـک کـه بـریزم... بـه هـمین سـادگی کـم شـد عـمر گـل بـوته تـوو دسـتم... گـله از تـو نـیست مـیدونم خـودم ایـنو از تـو خـواستم... بـه جـون سـتاره هـامون تـو عـزیز تـر از چـشامی... هـر جـا هـستی خـوب و خـوش بـاش تـا ابـد بـغض صـدامی... تـو رو مـحض لـحظه هـامون نـشه بـاورت یـه وقـتی... کـه دوسـتت نـدارم ایـنو بـه خـدا گـفتم بـه سـختی... مـن اگـه دوسـتت نـداشتم پـای غـم هـات نـمیموندم... واسـت ایـن هـمه تـرانه از تـه دلـم نـمیخوندم... اگـه گـفتم بـرو خـوبم واسـه ایـن بـود کـه مـیدیدم... داری آب مـیشی مـیمیری ایـنو از هـمه شـنیدم... دارم از دوریـت مـیمیرم تـا کـنار مـن نـسوزی... از دلـم نـمیری عـمرم نـفسامی کـه هـنوزی... تـو رو مـحض خـیره هـامون کـه نـفس نـفس خـدا شـد... از هـمون لـحظه کـه رفـتی روحـم از تـنم جـدا شـد... تـو کـه تـنها نـمیمونی مـنه تـنها رو دعـا کـن... خـاطراتمو نـگه دار امـا دسـتامو رهـا کـن... دسـت تـو اول عـشقه بـسپرش بـه آخـرین مـرد... مـردی کـه پـشت یـه دیـواره واسـه چـشمات گـریه مـیکرد... گـریه

سلام گلم وبلاگت عالیه . به منم سر بزن خواستی لینک کنیم منتظر خبرت هستم.

دختر کوهستان

جالبه[قهقهه]

niloofar

نـــه نمیــــدانــــی! هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام، در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد! نـــه نمیــــدانــــی! هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد…! منـــــــــ آپـــــــــم

sina7373

سلام وبلاگت عالیههههههههههههههه به منم سر بزن[گل]

یک دوست

سلام لطفا به وب من بیایید و تولد دوست عزیزمو تبریک بگین باتشکر[گل][گل][چشمک][گل][گل][چشمک]یادت نره ها

سوگند

سلام عزیـزمـــــ وبت خیلی خیلی خوشگله به منم سر بزن و اگه با تبادل لینک موافقی حتمااااا خبرم کن [بوسه] مرســـــی گلـــــــــــــــــــــــــــــ[گل]ـــــــــــــــــــــــــــــــــم....

fatemeh777vv

همچنان سخت میگذرد درانتظارکسی که هیچ امیدی به امدنش نیست[ناراحت][بازنده]

بهار

_________________$$ _________________$$$$ _________________$$$$ __________________$$ __________________$$ __________________$$ __________________$$ __________________$$ __________________$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ _________________$$$$ ________________$$$$$$ ________________$$$$$$ ________________$$$$$$ ________________$$$$$$ ________________$$$$$$ _______________$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$_____$$$$ ___________$$$$$______$$$$$ ___________$$$$$_______$$$$ __________$$$$$$_______$$$$$ _________$$$$$$________$$$$$ ______$$$$$$$$$_$_$_$_$_$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____