اعتراض

 

 

 

دنیا شده چند کلمه شعر  نه احوال پرسی نه حالی

اگه دلت زخمیه هیچکی نمی پرسه چرا  ... چرا

همه چشم ها بسته اند

همه مثه ته سیگار سوخته اند

همه کارت سوخته اند

همه جوهر خشک شده اند

جاتو جای دیگه پهن کن که من خیلی شکارم

حستو حرفتو درکتو نمیخوام

این یه اعتراضه رفیق

درک داری حالا درک کن

/ 0 نظر / 17 بازدید